Tartási szerződés

Ezen szerződés alapján az eltartó fél kötelessége a szerződésben foglalt másik felet eltartani.

A tartási szerződés sajátosságai

A tartási szerződést visszterhesnek nevezzük, mert nem minden esetben ingyenes, mint a lakás ajándékozási szerződés. Ez a vissztrehesség azt jelenti, hogy valamilyen ellnejuttatásért tartja el egyik fél a másikat.  Vannak természetesen olyan tartási szerződések is, amelyek nem visszterhesek, vagyis nem ellenértékért tartja el egyik fél a másikat. Ez utóbbi esetben a tartási szerződés általában abból áll, hogy a felek megegyeznek egymás között, legtöbb esetben közeli hozzátartozókról van szó.

A tartási szerződés legtöbb esetben a felek bizalmi viszonyán alapszik. Ez azt jelenti, hogy a tartást a szerződésben szereplő fél kell teljesítse, nem pedig egy harmadik személy. Ez azzal jár, hogy a tartott személy nem köteles a tartásra nem jogosulttól elfogadni bármit is, mert a tartást a tartó fél személyesen kell teljesítse. A tartási szerződés megszűnik a tartott fél halálával.

A tartott jogai

A tartott jogait bele kell foglalni a szerződésbe! Vagyis azt, hogy a tartott mit vár el a tartótól. Ilyen lehet az élelmezés biztosítása, a fűtés, világítás, ruházat biztosítása a tartótól, orvosi kezelés, gyógyíttatás, ápolás, valamint az elhalálozás utáni temetés megszervezése, végtisztesség megadása.

A tartó jogai

Be kell tartania a tartási szerződés feltételeit. Ha a tartási szerződés tartalmazza, hogy a tartott elhalálozása után a tartóra száll az ingatlan vagy annak bérlése, akkor a szerződésben foglaltak elmulasztása esetén ezt a jogot a tartó elveszíti.

Szerencse-elem a tartási szerződésben

A gyakorlat azt mutatja, hogy minden tartási szerződés tartalmaz szerencse-elemet. Vagyis szerencse jellegűek úgy a tartott félnek mint a tartó félnek. Főleg a visszterhes tartási szerződések rendelkeznek szerencse-elemmel. Vannak olyan esetek, amikor a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás nem arányos. Jóval meghaladja a tartás a szerződésbe foglalt ingó és ingatlan értékét. Az is megtörténhet, hogy a tartás rövid ideig tart és így a tartó rövid idő alatt jut nagyobb értékhez. Tehát nem véletlen, hogy a tartási szerződés szerencse-elemeket tartalmaz.

A tartási szerződés módosítása

A szerződés módosítása komoly előnyökkel jár úgy a tartó mint a tartott fél számára. Ha időközben kiderül, hogy a járadék nélküli tartás lehetetlenné válik szubjektív vagy akár objektív okokból, akkor a felek bármelyike kérheti a tartási szerződés átváltását életjáradéki szerződéssé.

A tartási szerződés megszüntethető

A jogi viszonyok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tartási szerződés megszűnjön a következő esetekben: ha a tartó és a tartott közösen megegyezik, vagy a bírósági ítélet is megszüntetheti a tartási szerződést, illetve a tartott fél halála esetén is megszűnik a tartási szerződés.

Ha visszerződéssel történt a tartási szerződés megkötése, és a tartó elhalálozik, nem feltétlenül szűnik meg a szerződés. A jogszabálynak megfelelően a tartási szerződés is örökölhető, és így a tartás áthárul az örökösre. Nos, ebben az esetben elmondható, hogy a tartási szerződés úgynevezett szerencse jellege nem vált valóra, mert a tartásra jogosult személy továbbra is igényelheti a tartást, mely ezen utóbbi személy halálával szűnik meg.

Ha tartási vagy életjáradéki szerződést szeretne kötni, illetve bővebb felvilágosítást szeretne kapni ezzel a jogtörvénnyel kapcsolatban, keressen fel bennünket székhelyünkön!

Tartási szerződés, ingatlanjogi szerződések, adásvételi szerződés készítése és ellenjegyzése, ingatlanjogi tanácsadás Budapesten.

Hívjon most: 06 30 443 8082!