Az alapító okirat tartalma

Az alakító okiratban meg kell határozni:

  1. A külön tulajdonba kerülő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek felsorolása és arab számmal történő sorszámozása,
  2. a közös tulajdonban álló épületrészekből és a  földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad meghatározása megfelelő arányszámmal
  3. a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolása és római számmal történő sorszámozása
  4. az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adat, jog és tény,
  5. a közösség neve, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt

Az alapító okirat tartalmazhatja még:

  1. Az arra való rendelkezést, hogy a közgyülés 2/3-os vagy 4/5-ös többséggel ingatlanrészt idegeníthet el és ennek a felhatalmazásnak a tényét az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza,
  2. a külön tulajdonban álló lakásra, illetőleg a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti jog létesítése.

Adásvételi szerződés készítése Budapesten

Ingatlan ügyvéd Budapesten