Közös tulajdon megszüntetése szerződéssel ügyvéd által Budapesten

Közös tulajdont megszüntető szerződés készítése budapesti ügyvéd által alacsony árak mellett.

Közös tulajdon megosztása nem egy egyszerű feladat. Sok olyan akadály vagy tényező fordulhat elő, ami megnehezíti a tulajdonok felosztását, vagy akár teljesen lehetetlenné is teszi. A legvégső esetben fordulhatunk a bírósághoz is.

A közös tulajdont megszüntető szerződés

De nézzük mit tartalmaz a közös tulajdont megszüntető szerződés. Mint minden szerződésben, tartalmaznia kell a felek adatait. Ilyen adatok a név, lakcím, születési hely, dátum, anyja neve, személyigazolvány szám. Tartalmaznia kell a házasságkötés pontos idejét. Továbbá a tulajdonukban levő ingó és ingatlan vagyont. Tartalmazza, hogy a felek milyen módon, vagy milyen arányban osztozkodnak a közös vagyonon. A szerződésben fel lehet tüntetni azt is, ha az eladás felől döntenek. Kijelentik, hogy a szerződésben foglaltakat elolvasták és tudomásul vették. A férjnek és a feleségnek is alá kell írni, valamint az ügyvédnek és el kell látni dátummal.

A közös tulajdon megszüntetésére több lehetséges mód van. Az egyik ilyen a közös tulajdon megosztása fele-fele arányban. Ennek a megosztásnak lehetnek akadályai. Például: a vagyontárgy nem elosztható, vagy az osztás lényeges értékcsökkenést eredményez, valamint az osztás során megszűnik rendeltetésszerű használata. Amennyiben ezek az akadályok fenn állnak, a felek dönthetnek a közös tulajdon átruházásáról, vagyis valamelyik fél lesz a kizárólagos dulajdonos, illetve dönthetnek a tulajdon eladásáról is.

A közös tulajdon megszüntetése ügyvéd által

A megosztásnak nemcsak természetbeni akadályai lehetnek, hanem jogi is. Ez általában ingatlan esetében fordul elő. Ingatlan megosztásakor hatsági engedélyre van szükég. Ha nem sikerül a megosztást maradáktalanul véghez vinni, anyagilag kell, lehet megosztani a problémát.

Amennyiben a megosztás semmilyen mdon nem lehetséges, a tulajdon eladásáról kell gondoskodni és a tulajdonért kapott összeget kell a felek között elosztani. Természetesen a feleket elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az ingatlan teljes mértékben az egyik fél tulajdonába kerül, azt jelezni kell a földhivatal felé.

A közös tulajdon megosztása előtt mindenképpen kérjük ügyvéd tanácsát. Minden apró részletről tud tájékoztatni minket, és ő készíti elő a közös tulajdont megszüntető szerződést.

Hívjon most: 06 30 443 8082!