Ingatlan adásvételi szerződés

Budapesti ügyvédi iroda segít Önnek ingatlan adásvételi szerződés készítése, ellenjegyzése terén, elérhető árak, barátságos ügyintézés, lakás vásárlás, ház vásárlás ügyvéd segítségével.

Ahhoz, hogy az eladott ingatlan valóban a vevő tulajdonába kerüljön, az adásvételi szerződés jó néhány követelménynek meg kell feleljen. Mindenekelőtt tudni kell azt, hogy a vevő fél csak akkor szerzi meg a valós tulajdonjogot az ingatlan felett, amikor az adásvételi szerződés alapján a földhivatalnál is bejegyzésre került. Vagyis az ingatlan–nyilvántartásban kell szerepeljen az új tulajdonos nevén.

Az ingatlan adásvételi szerződés követelményei

Az adásvételi szerződést jogi képviselet mellett kell megkötni. Csak ekkor lehet érvényes illetve hivatalos. Magának az adásvételi szerződésnek a tartalmát a követelmények szabják meg.

Szükség van az eladó illetve a vevő adataira. Az adásvételi szerződésnek tehát tartalmaznia kell a felek adatait: a felek család- és utónevét, a születési helyet és időt, az anya nevét, lakcímet valamint a személyi igazolványok azonosító számát. Ez abban az esetben érvényes, ha magánszemély az eladó illetve a vevő. Ha az egyik fél nem magánszemély, akkor szükség van a szervezet megnevezésére, a statisztikai azonosítójára, a székhely címére, valamint a cégbírósági bejegyzési számra. Ezen adatok kitöltése kötelező.

Mire figyeljünk az adásvételi szerződésben?

Az adásvételi szerződésben meg kell jelölni pontosan magát az ingatlant. Meg kell jelölni azt, hogy mekkora tulajdoni hányadról van szó, illetve fel kell tüntetni a jogváltozás jogcímét is.

Amikor elkészül az adásvételi szerződés, arra is figyelni kell, hogy a szerződés összes lapján szerepeljen a szerződést kötő felek neve, valamint az ellenjegyző illetve a tanuk aláírása.

Csak abban az esetben módosul a tulajdonjog, ha az adásvételi szerződést ellenjegyezte az ügyvéd.  Az ellenjegyzés csak abban az esetben tekinthető teljesenek, ha tartalmazza az ügyvéd nevét, székhelyének teljes címét, az időpontot, amikor az ellenjegyzés történt, valamint magát az ellenjegyzés kifejezést is tartalmazza. Még egy feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az ellenjegyzés érvényes legyen: a szárazbélyegző lenyomatát is tartalmaznia kell az adásvételi szerződésnak.

Ingatlan adásvételi szerződés megkötése meghatalmazott által

Vannak esetek, amikor az ingatlan tulajdonjogának megváltozásakor valamelyik fél nem tud jelen lenni. Meghatalmazás útján is megköthető az adásvételi szerződés. Ebben az esetben a meghatalmazást is csatolni kell a szerződéshez. A meghatalmazás is hivatalos okirat, melyen szerepelnie kell a meghatalmazó és a meghatalmazott adatainak, valamint pontosan tartalmaznia kell az iratnak azt, hogy a meghatalmazott milyen jogokkal rendelkezik.

Az ingatlan eladásából jövedelmehez jut az adó fél, mely jövedelem adóköteles, ugyanúgy mint bármilyen más jövedelem. Tehát a jövedelemből adózni kell az állam felé. Az ingatlanok adózása több körülménytől függ: más kategóriába esik az adó, ha az ingatlan eladója magánszemély, megint más a kategória a vállalkozóként eladott ingatlanoknak, vagy a gazdasági társaságok által eladott ingatlanoknak.

Családi házak adásvételi szerződése

Az adásvételi szerződés megkötése során nagyon oda kell figyelni arra, hogy nemcsak a telket vesszük meg, hanem a rajta levő ingatlant is. Nos, ha olyan építkezés folyt a telken, mely nem rendelkezik engedéllyel, akkor ezt kell az legelső alkalommal tisztázni. Mert ha ezt figyelmen kívül hagyja, az a későbbiekben sok bonyodalomhoz fog vezetni. Azt is tisztázni kell, hogy az ingatlan egy tulajdonoshoz tartozik-e. Vannak olyan esetek, amikor egy telken két családi ház épül, de a felek nem rendezték a telekjogot. A vevő fél érdekét szolgálja, hogy a tulajdonostárssal rendezze a tulajdonjogi viszonyokat, hogy elkerülje a későbbi kellemetlen jogi vitákat.

Részletekért  hívjon minket most a 06 30 443 8082 számon!