Alapító okirat

Budapesti ügyvédi iroda több éves tapasztalattal vállalja társasházak Alapító Okiratának az elkészítését akár rövid időn belül is.

Társasház alapítására több módon is sor kerülhet, azonban az alapításhoz minden esetben szükséges az alapító okirat elkészítése, illetve elfogadása.

Az alapító okirat érvényességi feltétele a közokiratba vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, mert ezt az alakszerűséget jogszabály, a Ttv. írja elő. Ez az oka annak, hogy az alapító okiratok megalkotása, megszerkesztése kizárólag közjegyzői, illetve ügyvédi feladat. A társasház alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az ingatlan társasházi jellege ezzel jön létre.

Nem szabályos az az okirat, amelyet például egy újonnan épülő társasház beruházója készít, és egy kizárólag ellenjegyzéssel megbízott ügyvéd ellenjegyez. Ez az ellenjegyzés nem érvényes, és az ügyvéd ezért felelősségre vonható, mert ügyvéd csak a saját vagy irodája által szerkesztett okiratot ellenjegyezhet.