Társasház alapító okirat

Társasház alapítására több módon is sor kerülhet, azonban az alapításhoz minden esetben szükséges az alapító okirat elkészítése, illetve elfogadása.

Az alapítás alapító okirat megalkotásával és elfogadásával történik. Az alapító okirat érvényességi feltétele a közokiratba vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, mert ezt az alakszerüséget jogszabály írja elő.

Nem szabályos az az okirat, amelyet például az újonnan épülő társasház beruházója készít, és egy kizárólag ellenjegyzéssel megbízott ügyvéd ellenjegyez. Ez az ellenjegyzés nem érvényes, és az ügyvéd ezért felelősségre vonható, mert ügyvéd csak saját vagy irodája által szerkesztett okiratot ellenjegyezhet.

Budapest ügyvédi iroda

Ingatlan ügyvéd Budapesten