Lakás ajándékozási szerződés készítése ügyvéd által Budapesten

Az illetékekről szóló 1990/XCIII-as törvény

A fent említett törvény az Országgyűlés módosította a 2010/XC törvény megalkotásával. Ez a módosítás az ingatlanjogi és illetékjogi törvényekre vonatkozik. A módosítás által az ajándékozott ingatlan adómentessé vált. Vagyis az ajándékba kapott, valamint örökösödés által szerzett ingatlanok után nem kell adót fizetni.

Ezt az új szabályt abban az esetben is lehet alkalmazni, ha 2010 július 1. előtti folyamatban levő ügyekről van szó. Ha az ügy 2010 júliusa után zárult, és mégis megtörtént az ajándékozás utáni adózás, akkor azt az adóhatóság a fél kérelmére a jogszabályoknak megfelelően visszatéríti. Ez az adómentesség azokra az örökösökre érvényes, akik egyenes ági örökhagyótól örököltek. Ide tartoznak a szülő-gyermek, nagyszülő és unoka valamint az örökbefogadáson alapuló, rokonsági viszony is.

Kik között jöhet létre lakás ajándékozási szerződés?

Az ajándékozási szerződés is két fél között köttetik meg. A két fél közös megegyezésére is szükség van, mely alapján az egyik fél vagyoni többlethez juttat egy másik személyt saját vagyonának rovására.

A két fél az ajándékozó és az ajándékozott. Az ajándékozási szerződést ügyvédi ellenjegyzés hitelesíti, melynek tartalmaznia kell, hogy az ajándékozó ingyen vagyoni előnyhöz juttatja az ajándékozottat. A szerződés létrejöttének feltétele épp az ingyenesség, mert ajándékozásról van szó, nem pedig eladásról. Ha az ajándékozó fél ellenjuttatásért ajándékoz, akkor a szerződés érvénytelen.

Az ajándékozó és ajándékozott jogai és kötelességei

Az ajándékozónak kötelessége tájékoztatni a megajándékozott felet arról, hogy az ajándék éppen milyen állapotban van. Erre azért van feltétlenül szükség, mert az ajándékozó felel az ajándékért, s ha bizonyításra kerül, hogy szándékosan tett kárt az ajándékban, akkor a megajándékozott fél jogi úton számonkérheti a kárt az ajándékozótól.

A megajándékozott fél jogosulttá vált a szerződés létrejöttével arra, hogy követelje ajándékát. Az ajándékozó fél pedig arra jogosult, hogy megtagadja a lakás ajándékozási szerződés teljesítését, ha be tudja bizonyítani, hogy a megajándékozott és közötte lévő viszonyban lényeges változás állt be, mely az ajándékozónak nem kedvez. Ez legtöbb esetben olyan lakás ajándékozási szerződés fajták esetében történik meg, amikor az ajándékozás feltételhez van kötve. Vagyis gondozási feltételhez van kötve.

A lakás ajándékozási szerződés visszavonása, illetve az ajándék visszakövetelése

Ha az ajándékozó nincs megelégeve a közte és az ajándékozott között levő viszonnyal, megtagadhatja a szerződés teljesítését. Ezen felül visszakérheti az ajándékot. Az ajándék visszakövetelése komoly feltételekhez van kötve. S abban az esetben is, ha minden feltételnek megfelel az ajándékozó a visszaköveteléskor, nem lehet a teljes ajándékot visszakövetelni. Vagyis ami fogyó, azt nem lehet visszakérni, illetve az ingatlan romlását sem lehet számonkérni a megajándékozottól. S ha fennáll az a helyzet, hogy a visszakéréssel a megajándékozott létfenntartása veszélybe kerül, akkor nem lehet az ajándékot visszakérni.

Ezen törvények figyelembe vételét hangsúlyozzuk, hogy ne érjen senkit meglepetés, illetve kerülje el a kellemetlen jogi hercehurcát.

A lakásajándékozási szerződésnek minden fontos adatot tartalmaznia kell a felekről, illetve pontosan meg kell fogalmazni azt, hogy mit ajándékoz az ajándékozó, esetleg milyen feltétellel. Ha eltartási szerződést is kötnek a felek, azt feltétlenül meg kell jegyezni a lakás ajándékozási szerződésben. Ellenkező esetben az ajándékozó olyan helyzetbe kerülhet, hogy ajándékát nem tudja visszakérni.

Ingatlan adásvételi szerződés készítése, ingatlanjogi tanácsadás ügyvédi iroda által Budapesten .

Hívjon most: 06 30 443 8082!