Az ingatlan-nyilvántartás tartalma

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat, a jogi szempontból jelentős tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a személyazonosító és lakcímadatait.

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza:
- a település nevét
- az ingatlan fekvését
- az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot
- a helyrajzi számát
- területnagyságát
- müvelési ágát
- egyéb adatokat.

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személyek adatai

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, valamint az oda bejegyzett személyeknek személyazonosító és lakcím adatait.
Természetes személyazonosító adatoknak tekintjük a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a jogosult születési helyét és idejét, a jogosult anyjának születési nevét. Fel kell tüntetni továbbá a magánszemély lakcímét, személyi azonosítóját. A szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, statisztikai azonosítóját kell alkalmazni.

Budapest ügyvédi iroda

Ingatlan ügyvéd Budapesten

Comments are closed.